Centrál Coop, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácií